Definitie van Ecocide

Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redenen, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden.

Voorbeelden van Ecocide

Teerzandwinning, schaliegaswinning (fracking), olielekken (denk aan de Niger Delta en de ramp van BP in de Golf van Mexico), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, het leegvissen van de zeeën, de ramp met de Fukushima kernreactor, het dumpen van chemisch afval, GMO’s en menselijk veroorzaakte klimaatverandering. Maar denk ook aan zaken die dichter bij huis liggen zoals het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de bio-industrie en de Groningse gaswinning.

Wanneer is er sprake van Ecocide?

Of er daadwerkelijk sprake is van ecocide in een bepaald gebied, wordt er getoetst aan de hand van de grootte, de duur en de impact. Het voldoen aan één van de 3 criteria is al voldoende om ecocide vast te stellen. Uiteindelijk is het aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. Belangrijk is daarvoor, dat ecocide wel eerst een misdaad wordt. En daar kun jij bij helpen!

Omdat het kan

Het Internationaal Strafhof vervolgt op dit moment vier internationale misdaden: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Het is belangrijk dat ecocide als vijfde internationale misdaad wordt toegevoegd zodat het strafbaar wordt om onze planeet massale schade toe te brengen. Want laten we eerlijk zijn, ecocide vindt op dit moment op grote schaal plaats, simpelweg, omdat het kan.

Hoe kan deze wet er komen?

  1. Je wordt officieel erkend Aardebeschermer. Met een kleine eenmalige bijdrage van minimaal 5 euro kan dat al.
  2. Met jouw bijdrage zorg jij ervoor dat de landen die deze wet graag ingevoerd zouden willen zien een voorstel tot wijziging van de huidige wetgeving kunnen indienen.
  3. Zodra het voorstel tot wijziging van de huidige wetgeving is ingediend, kunnen alle 124 landen die lid zijn van het Internationaal Strafhof in Den Haag voor deze wet intekenen. Zodra twee derde van alle lidstaten hebben getekend voor deze wet, zal de nieuwe wet van kracht gaan. Er is geen veto, geen tijdslimiet en alle landen (hoe klein ook) hebben een gelijke stem.

What’s in it for me?

Door mee te doen met de Ik ben Aardebeschermer campagne, ondersteun je niet alleen de realisatie van het doel om ecocide tot een internationale misdaad te maken, maar je ondertekent tegelijk een Trust Fund document wat jou een wettelijk erkende Aardebeschermer maakt. Daarmee krijg je -mocht dat nodig zijn- aanvullende juridische verdediging in een rechtbank als een gewetens beschermer. Dit document wordt opgeslagen op de blockchain en naar jou toegestuurd.

Het gebruik van het recht om grenzen te stellen

Ecocide wetgeving is meer dan alleen een innovatieve juridische kwestie. Het is vooral ook een morele en ethische kwestie waarbij wij de rechten van de Aarde en al haar ecosystemen erkennen. Het recht biedt handvatten waarbij wij heel duidelijk een grens kunnen stellen aan hoe wij met de Aarde omgaan. Steeds meer mensen en organisaties beginnen dat in te zien. Het is ook niet voor niets dat klimaatzaken nu zo aan de orde van de dag zijn.

Het verschil met de huidige klimaatzaken

De klimaatzaken die zich nu afspelen, spelen zich af op het civielrechtelijke gebied. Het zijn de burgers die moeten aantonen dat de betreffende tegenpartij onjuist handelt. Ecocide wetgeving betreft het strafrechtelijke gebied. Het gaat erom dat de overheid erkent dat het plegen van ecocide een misdaad is. Als dat het geval is, dan kan er strafrechtelijk worden gehandeld. Vergelijkbaar met een politieoptreden bij een gijzeling bijvoorbeeld.

Doorbreken van vicieuze cirkel

Ecocide gaat nog verder dan ecocide ‘alleen’. Want als je een bepaald gebied vernietigt, creëer je armoede. En als je armoede creëert, creëer je competitie om grondstoffen. Competitie om grondstoffen leidt tot conflict en conflict leidt tot oorlog. Oorlog leidt uiteindelijk weer tot meer vernietiging van de natuur, waarmee je weer meer armoede creëert etc. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Syrië waar klimaatverandering een rol in speelde. Een vicieuze cirkel dus. D.m.v. ecocide wetgeving kunnen we deze vicieuze cirkel stoppen en bijdragen aan het creëren van wereldvrede. Het grondbeginsel van het Statuut van Rome waarin de bovengenoemde vier Internationale misdaden zijn opgenomen, is dan ook het opnemen van misdaden tegen de vrede.

No time to waste….

Drastische omstandigheden vragen om drastische maatregelen. Op dit moment kampen wij met onbeschrijflijke grote klimaatproblemen. Ieder jaar worden voorgaande jaren records verbroken met steeds hogere gemeten temperaturen. Dat is zeer zorgwekkend is als je kijkt naar de gevolgen hiervan. We hebben te maken met een stijgende zeespiegel, overstromingen, tsunamies, orkanen, aardbevingen, extreme droogte en daaruit voortvloeiend steeds meer klimaatvluchtelingen. We komen niet meer weg met te denken dat alles wat we moeten doen om milieuproblemen tegen te gaan is het beter reguleren van het uitbuiten van de natuur. We hebben de juiste wetgeving nodig, waarbij we duidelijk stellen waar de grenzen van de Aarde liggen. En snel!